รหัสสินค้า :2DI150MA-050
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : Transistor Module

2DI150MA-050 Fuji Electric

Contact us