รหัสสินค้า :C770PN
ผู้ผลิต :Powerex Inc.
ประเภท : SCR

C770PN Powerex Inc.

Contact us