รหัสสินค้า :BZX85C18
ผู้ผลิต :Vishay Semiconductor
ประเภท : Diode

BZX85C18 Vishay Semiconductor

Contact us