รหัสสินค้า :BZX84-C8V2
ผู้ผลิต :Philips
ประเภท : Diode

BZX84-C8V2 Philips

Contact us