รหัสสินค้า :BZX84-C6V8
ผู้ผลิต :Philips
ประเภท : Diode

BZX84-C6V8 Philips

Contact us