รหัสสินค้า :BZX84-C5V1
ผู้ผลิต :Philips
ประเภท : Diode

BZX84-C5V1 Philips

Contact us