รหัสสินค้า :BZX84-C18
ผู้ผลิต :Philips
ประเภท : Diode

BZX84-C18 Philips

Contact us