รหัสสินค้า :BZX84-C12
ผู้ผลิต :Philips
ประเภท : Diode

BZX84-C12 Philips

Contact us