รหัสสินค้า :BYW81PI200
ผู้ผลิต :STMicroelectronics
ประเภท : Diode

BYW81PI200 STMicroelectronics

Contact us