รหัสสินค้า :BYW80PI200
ผู้ผลิต :STMicroelectronics
ประเภท : Diode

BYW80PI200 STMicroelectronics

Contact us