รหัสสินค้า :BYW51F-200
ผู้ผลิต :STMicroelectronics
ประเภท : Diode

BYW51F-200 STMicroelectronics

Contact us