รหัสสินค้า :BYV54V-200
ผู้ผลิต :STMicroelectronics
ประเภท : Diode

BYV54V-200 STMicroelectronics

Contact us