รหัสสินค้า :BYV28-200
ผู้ผลิต :Vishay Semiconductor
ประเภท : Diode

BYV28-200 Vishay Semiconductor

Contact us