รหัสสินค้า :BYV27-100
ผู้ผลิต :Philips
ประเภท : Diode

BYV27-100 Philips

Contact us