รหัสสินค้า :BYV255V200
ผู้ผลิต :STMicroelectronics
ประเภท : Diode

BYV255V200 STMicroelectronics

Contact us