รหัสสินค้า :BYT71-800
ผู้ผลิต :STMicroelectronics
ประเภท : Diode

BYT71-800 STMicroelectronics

Contact us