รหัสสินค้า :BYT30P-1000
ผู้ผลิต :STMicroelectronics
ประเภท : Diode

BYT30P-1000 STMicroelectronics

Contact us