รหัสสินค้า :BYT261PIV400
ผู้ผลิต :STMicroelectronics
ประเภท : Diode Module

BYT261PIV400 STMicroelectronics

Contact us