รหัสสินค้า :BYT230PIV-400
ผู้ผลิต :STMicroelectronics
ประเภท : Diode

BYT230PIV-400 STMicroelectronics

Contact us