รหัสสินค้า :BYT230PIV-1000
ผู้ผลิต :STMicroelectronics
ประเภท : Diode

BYT230PIV-1000 STMicroelectronics

Contact us