รหัสสินค้า :BYT200PIV-400
ผู้ผลิต :STMicroelectronics
ประเภท : Diode

BYT200PIV-400 STMicroelectronics

Contact us