รหัสสินค้า :BYQ28E-200
ผู้ผลิต :Philips
ประเภท : Diode

BYQ28E-200 Philips

Contact us