รหัสสินค้า :BYQ28E
ผู้ผลิต :Philips
ประเภท : Diode

BYQ28E Philips

Contact us