รหัสสินค้า :BY229-800
ผู้ผลิต :Philips
ประเภท : Diode

BY229-800 Philips

Contact us