รหัสสินค้า : 05DZ11
ผู้ผลิต : Sharp
ประเภท : Integrated Circuit

Contact us