รหัสสินค้า :BTW69-600
ผู้ผลิต :STMicroelectronics
ประเภท : SCR

BTW69-600 STMicroelectronics

Contact us