รหัสสินค้า : 26MT120
ผู้ผลิต : International Rectifier
ประเภท : Bridge Rectifier

Contact us