รหัสสินค้า :26MT120
ผู้ผลิต :International Rectifier
ประเภท : Bridge Rectifier

26MT120 International Rectifier

Contact us