รหัสสินค้า :13N50
ผู้ผลิต :Fairchild
ประเภท : MOSFET

13N50 Fairchild

Contact us