รหัสสินค้า : 25RIA60
ผู้ผลิต : International Rectifier
ประเภท : SCR

Contact us