รหัสสินค้า : 25P8SG
ผู้ผลิต : NEC
ประเภท : SCR

Contact us