รหัสสินค้า :BKR400ABZ50
ผู้ผลิต :SanRex
ประเภท : Diode Module

BKR400ABZ50 SanRex

Contact us