รหัสสินค้า : 12N60B3D
ผู้ผลิต : Harris Corporation
ประเภท : IGBT

Contact us