รหัสสินค้า :12N60B3D
ผู้ผลิต :Harris Corporation
ประเภท : IGBT

12N60B3D Harris Corporation

Contact us