รหัสสินค้า :BAW56
ผู้ผลิต :Philips
ประเภท : Diode

BAW56 Philips

Contact us