รหัสสินค้า :BAV199
ผู้ผลิต :Philips
ประเภท : Diode

BAV199 Philips

Contact us