รหัสสินค้า : 25FXF12
ผู้ผลิต : Toshiba
ประเภท : Diode

Contact us