รหัสสินค้า : 250YC13
ผู้ผลิต : Toshiba
ประเภท : SCR

Contact us