รหัสสินค้า :APTGF300A120G
ผู้ผลิต :Advanced Power Technology
ประเภท : Microsemi Corporation

APTGF300A120G Advanced Power Technology

Contact us