รหัสสินค้า :11N60S5
ผู้ผลิต :Infineon
ประเภท : MOSFET

11N60S5 Infineon

Contact us