รหัสสินค้า : 11N60S5
ผู้ผลิต : Infineon
ประเภท : MOSFET

Contact us