รหัสสินค้า : 11N120CND
ผู้ผลิต : Fairchild
ประเภท : IGBT

Contact us