รหัสสินค้า :11N120CND
ผู้ผลิต :Fairchild
ประเภท : IGBT

11N120CND Fairchild

Contact us