รหัสสินค้า : 23N50E
ผู้ผลิต : Fuji Electric
ประเภท : MOSFET

Contact us