รหัสสินค้า :8TQ100
ผู้ผลิต :Vishay Semiconductor
ประเภท : Diode

8TQ100 Vishay Semiconductor

Contact us