รหัสสินค้า :88RP60
ผู้ผลิต :International Rectifier
ประเภท : SCR

88RP60 International Rectifier

Contact us