รหัสสินค้า :86HFR80
ผู้ผลิต :International Rectifier
ประเภท : Diode

86HFR80 International Rectifier

Contact us