รหัสสินค้า :110RKI120
ผู้ผลิต :Vishay Semiconductor
ประเภท : SCR

110RKI120 Vishay Semiconductor

Contact us