รหัสสินค้า : 110RKI120
ผู้ผลิต : Vishay Semiconductor
ประเภท : SCR

Contact us