รหัสสินค้า :86HF80
ผู้ผลิต :International Rectifier
ประเภท : Diode

86HF80 International Rectifier

Contact us