รหัสสินค้า :85HF120
ผู้ผลิต :Vishay Semiconductor
ประเภท : Diode

85HF120 Vishay Semiconductor

Contact us