รหัสสินค้า : 20N60S5
ผู้ผลิต : Infineon
ประเภท : MOSFET

Contact us