รหัสสินค้า :20N60S5
ผู้ผลิต :Infineon
ประเภท : MOSFET

20N60S5 Infineon

Contact us