รหัสสินค้า : 20N60C2
ผู้ผลิต : Infineon
ประเภท : MOSFET

Contact us