รหัสสินค้า :20N60C2
ผู้ผลิต :Infineon
ประเภท : MOSFET

20N60C2 Infineon

Contact us