รหัสสินค้า :20L6P45
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : Bridge Rectifier

20L6P45 Toshiba

Contact us