รหัสสินค้า : 20L6P45
ผู้ผลิต : Toshiba
ประเภท : Bridge Rectifier

Contact us