รหัสสินค้า : 20L6P44
ผู้ผลิต : Toshiba
ประเภท : Bridge Rectifier

Contact us